23 de ani în vârstă de 18 ani, Account Options

Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau transmite certificatul de viaţă după expirarea celor 12 luni, plata pensiei va fi reluată de la data la care a fost suspendată. Für Erwachsene ab 18 Jahren mit Übergewicht.

Plata pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, plăţilor capitalizate şi suportului financiar de stat se efectuează lunar, pentru luna curentă, de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova.

23 de ani în vârstă de 18 ani

Pensiile, indemnizaţiile, alocaţiile, plăţile capitalizate şi suportul financiar de stat persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător se distribuie la domiciliu în baza cererii depuse la prestatorul de servicii de plată şi acceptate de către acesta.

Pensia sau alocaţia se plăteşte personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor.

23 de ani în vârstă de 18 ani

Pensia sau alocaţia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea actului ce confirmă identitatea sa şi a procurii, autentificate conform legislaţiei în vigoare, al cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive. La expirarea termenului de valabilitate a procurii, beneficiarul de pensie sau alocaţie are dreptul să perfecteze o nouă procură, legalizată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

23 de ani în vârstă de 18 ani

Pensia de urmaş se achită integral copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ de zi: secundar general, secundar profesional, post secundar profesional colegiisuperior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate - până la absolvire, inclusiv pe perioada vacanţelor, însă care nu depăşesc vârsta de 23 de ani.

Conversație BOMBĂ Între o femeie de 38 ani și un baiat de 19 ani. PARTEA 2

Neprezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii după împlinirea vârstei de 18 ani servește drept temei pentru încetarea plăţii pensiei, alocaţiei sociale de stat începând cu luna următoare. Reluarea plății pensiei de urmaş se efectuează din data încetării plăţii, la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii. Copiilor după împlinirea vârstei de 18 ani, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi, pensia de urmaş, la solicitarea acestora, li se plăteşte prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.

23 de ani în vârstă de 18 ani

Persoana care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are dreptul la pensie în condiţiile legii nr. În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie în Republica Moldova şi are domiciliul stabilit în străinătate, aceasta are obligaţia de a transmite, pe adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la fiecare 12 luni, un certificat de viaţă în modul prevăzut de Guvern.

23 de ani în vârstă de 18 ani

Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau transmite certificatul de viaţă după expirarea celor 12 luni, plata pensiei va fi reluată de la data la care a fost suspendată. În cazul în care beneficiarul de pensie nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, Casa Naţională de Asigurări Sociale suspendă plata pensiei acestuia începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.

23 de ani în vârstă de 18 ani

Pensia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu 23 de ani în vârstă de 18 ani decedat, din data suspendării.

Plata alocației se suspendă din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale care le asigură întreținerea deplină din partea statului. Reluarea plății alocației se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținerea deplină din partea statului.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "de 18 ani sau" în germană Jahre oder Jahren oder Jahre und Alte traduceri Cât Emselex să utilizaţi Emselex este conceput pentru a fi utilizat de către adulţi persoane cu vârsta de 18 ani sau peste. Emselex ist zur Anwendung bei Erwachsenen vorgesehen Personen, die 18 Jahre oder älter sind. Rebetol este utilizat în asociere cu interferon alfa- 2b în tratamentul hepatitei cronice C la pacienţi în vârstă de 18 ani sau peste. Pentru utilizare de către adulţi supraponderali, cu vârsta de 18 ani sau peste.