Xrf dating, High-Quality Pellets for XRF Analysis

XRF nu este la fel de sensibilă ca INAA, dar silexul are o variabilitatea mai mare în compoziţie decât cuarţitul, cuarţitul având o cantitate mult mai mare de SiO2. A fost inclus în studiu deoarece sursa lui este foarte apropiată de sit şi Robert Bell, geolog şi arheolog amator al secolului al nouăsprezecelea, pe scurt a menţionat în rapoartele sale că a localizat o banda mare de material pe care el a descris-o ca silex. Ferguson, P. Procentajul total de elemente pentru care o eşantionă necunoscută intră în limita de siguranţă pentru o sursă, poate fi întrebuinţat ca un coeficient de asemănare. Butler and E. Sunt menţionaţi aici deoarece se crede că pot fi rafinaţi în studiile viitoare sau folosiţi aşa cum sunt acum în studiile cu mai multe eşantioane geologice.

Materialele cele mai comune folosite la determinarea acestor rute comerciale sunt rocile silicioase. În studiile geologice determinarea elementelor micro, macro şi de urme a probelor litice este o metoda răspândita în stabilirea provenienţei artefactelor. Daca sunt determinate proporţiile elementelor chimice care intră în compoziţia artefactelor litice, aceste rezultate pot fi comparate cu cele pe roci din surse naturale cu scopul de a determina sursa de provenienţă a artefactelor.

Problema în analiza silexului sau cuarţitelor se datorează cantităţii reduse a urmelor diagnostice. Silexul şi în special cuarţitele sunt constituite de fapt aproape din SiO 2 pur. Studiile de stabilire a provenienţei se complică şi din cauza eterogenităţii acestor materiale, însemnând că diferite părţi ale unui artefact sau probe geologice vor conţine proporţii diferite a diferitelor elemente. Aceşti factori fac ca studiile de provenienţă să xrf dating dificile şi îndelungate.

Webinar: Best Operating Practices for XRF users Quality Control in industry is imperative, this Webinar will highlight the XRF best operating practices that will ensure the daily monitoring and compliance of quality control data. The Webinar will focus on how to ensure the XRF method is fit for purpose. The fundamentals to stable, reproducible analytical results from your XRF spectrometer is not only a stable, working spectrometer, but also a stable, reproducible sample preparation that is appropriate for the material being measured. Choosing an appropriate sample preparation xrf dating depends both on the material itself, and on the limitations of the analytical technique with respect to the elements you wish to analyse.

Scopul acestui studiu a fost crearea unui algoritm matematico-statistic care ar putea analiza automat datele din analizele chimice ale materialelor geologice şi a artefactelor, pentru a identifica sursa de provenienţă a artefactelor din roci silicioase. Aceasta presupune o comparaţie între artefacte şi materiile brute din care sunt făcute. Paşii generali în această privinţă sunt următorii: Strângerea eşantioanelor de materii brute din toate sau majoritatea surselor care ar fi putut fi folosite pentru a face artefactele care prezintă interes.

Materiile brute şi artefactele sunt analizate pentru a cuantifica componentele lor elementare. De obicei sunt create semnăturile chimice şi artefactele sunt comparate cu xrf dating semnături chimice. Pentru exemple, vezi lucrările următoare: de Bruin et al ; LuedtkePentru anumite materiale cum este obsidianul există baze internaţionale de semnături chimice.

Totuşi adeseori artefactele sunt comparate doar cu un grup mic de surse care sunt deja suspectate de a fi sursa materiilor prime din care sunt confecţionate artefactele.

Până acum, studiile chimice au fost folosite pentru a determina provenienţa diferitelor materiale, cum ar fi sticla, marmura şi cuprul. Această metodologie a fost de asemenea xrf dating pentru xrf dating şi cuarţit. Deşi conceptual general este acelaşi, procedura exactă este diferită pentru fiecare material. Pentru unele materiale este mai xrf dating de stabilit sursa prin această procedură, decât pentru altele.

Când avem de — a face cu silexuri şi cuarţite, sunt câteva probleme particulare care trebuie depăşite. Cele mai mari sunt următoarele. Luedtke ; Cressman Nivelele de elemente de urme sunt foarte scăzute, necesitând măsurători mai detaliate şi de o mai mare acurateţe. De asemenea, aceste materiale sunt foarte eterogene.

La o scară mai mare s-a constatat faptul că compoziţia chimică a unei formaţiuni de silex se va schimba de la o zonă la alta şi de la o adâncime la alta.

PORTABLE XRF APPLIED TO ICONS ON WOOD. CASE STUDY OF FIVE ICONS FROM CLUJ METROPOLITAN MUSEUM.

Luedtke şi Luedtke şi Meyers au început investigaţiile privitoare la variaţiile intra-formaţionale. Studiile lor sugerează că există variaţii geochimice sistematice printre-formaţiunile ce conţin silex. Aceasta înseamnă că studiile făcute pe silexul dintr-un sit s-ar putea să nu fie valabile pentru întregul sit şi dacă este luat ca un întreg, vor fi mai multe variaţii între formaţiunile geologice, făcând ca semnăturile de formare să fie mai puţin exacte.

Aceste constatări au fost confirmate şi de Blatt et alKrauskopf şi Friedman De asemenea, aşchiile de silex sunt eterogene la un nivel microscopic. Knauth,Acest fapt este cauzat de depozitarea şi înlocuirea inegală a mineralelor.

Datorită dificultăţilor de interpretare a datelor chimice referitoare la silex şi cuarţit, ele nu au fost folosite prea mult în studierea surselor ca alte materiale mai omogene, cum ar fi obsidianul. Cele mai multe studii chimice efectuate pe silex sau cuarţit s-au concentrate asupra a două tehnici principale pentru stabilirea sursei artefactelor. Adesea cercetătorii caută trăsăturile diagnostice, de obicei, ori elemente rare, sau cantităţile neobişnuit de înalte sau de joase ale elementelor specifice.

McLennan, Cealaltă tehnică xrf dating este de a lua în considerare comparativ procentajul câtorva elemente sau xrf dating de elemente pentru a distinge între tipurile similare. O cheie este adesea folosită să facă diferenţa între sursele diferite.

Morrow Deşi, această metoda nu este adesea foarte exactă şi sigură. Această tehnică este mai bine adaptată pentru a folosi date nominale decât cele de interval, şi aplicarea sa la variabile ce se suprapun considerabil este discutabilă.

De asemenea, valorile sunt sau în interiorul sau în afara unui interval specificat, şi nu există nici o posibilitate de a include informaţii despre cât în interior sau în exterior sunt. Metoda uzuală utilizată pentru vizualizarea proporţiilor consta în redarea datelor printr-o diagramă ternară.

Product Lineup

STATISTICĂ Procedurile care iau în considerare variabilitatea din interiorul surselor le includ pe acelea care stabilesc "intervalele de siguranţă" [confidence intervals] pentru valorile de element ce caracterizează o sursă, de obicei la una sau două deviaţii standard de la xrf dating elementului.

Procentajul total de elemente pentru care o eşantionă necunoscută intră în limita de siguranţă pentru o sursă, poate fi întrebuinţat ca un coeficient de asemănare. Necunoscuta este apoi desemnată sursei cu care are cea mai mare similitudine, presupunând că are un coeficient de similitudine ce depăşeşte o anumită valoare minimă.

Un coeficient de asemănare de acest fel a fost întrebuinţat de Luedtke pentru a atribui anumite necunoscute unor surse. O problemă evidentă a acestei abordări este că nu există nici o posibilitate de a indica cât de departe merge o valoare în interiorul sau în afara intervalului de siguranţă.

De asemenea, multe surse extrem de xrf dating au avut foarte mari limite de siguranţă, şi astfel artefactele au indicat procentaje mari de similitudine cu aceste surse.

xrf dating

Nişte artefacte sunt la fel de asemănătoare cu câteva surse, şi nu există efectiv nici o posibilitate de a alege între ele. În cele din urmă, fiecare element primeşte prin această procedură o pondere egală, chiar dacă examinările vizuale pare să indice că anumite elemente ar fi mai diagnostice decât altele pentru anumite surse. Din anii a fost o procedură uzuală să se folosească analizele factoriale sau discriminatorii ale datelor elementale Luedtkexrf dating Hess ; Hoard et al.

Aceste metode sunt adecvate pentru un număr mic de tipuri de silex adesea 7 sau mai puţin.

xrf dating

Dar, aceste metode statistice nu xrf dating întotdeauna rezultate pentru mai multe valori distincte ca, de exemplu, acelea ce pot fi obţinute de statistica descriptivă simplă. Malyk-Selivanova et al.

La începutul anilorSieveking et al a coordonat un studiu pe tipurile geologice majore de silex din Britania şi Europa de Vest. Ei au fost printre primii care au folosit analizele discriminatorii AD pentru a identifica sursele silexului. Au descoperit că dacă analizează numai silexuri britanice, nivelul de acurateţe este superior decât când includ silexuri din Europa vestică.

O problemă cruciala cu AD este că numărul de variabile în acest caz elemente trebuie să depăşească numărul de grupuri tipuri de xrf dating. Deci dacă sunt analizate 15 elemente, atunci numărul absolut maxim de tipuri de silex ce ar putea fi analizat este De fapt, ar fi semnificativ mai puţin deoarece nu toate elementele vor fi cruciale în identificarea unui singur tip de silex.

Elemental Analysis

Altă problemă cu AD este că ea va indica întotdeauna o sursă, chiar dacă sursa nu există în baza de date a eşantioanelor geologice analizate.

Luedtke a descoperit ca analizele dating ruperea bariera de atingere pe date brute vor desemna în mod corect numai Majoritatea erorilor au fost acolo unde rezultatele au indicat că eşantioanele nu au aparţinut nici unui grup din baza de date. Este important să luăm în considerare elementele cele potrivite pentru analiză şi dacă să fie xrf dating sau nu.

Luedtke a descoperit ca dacă anumite elemente au fost şterse aleatoriu din baza de date, erorile au crescut.

xrf dating

Acesta înseamnă că dacă un cercetător poate să determine elementele cele mai valoroase şi cele mai puţin valoroase atunci ei pot să crească acurateţea datelor pe care le indică. Deci este clar că analizele statistice simple sunt insuficiente pentru a crea un sistem automatizat de analiză a silexului şi indicare a surselor.

În consecinţă, cercetătorii studiază acum diferiţi algoritmii xrf dating pentru a îmbunătăţi acurateţea predicţiilor.

xrf dating

Luând în xrf dating necesităţile enumerate mai sus şi metodele demonstrate ca având xrf dating, s-a decis utilizarea următoarelor tipuri de analize ca funcţii principale în algoritm - analiza discriminatorie, analizele factoriale, şi analizele cluster. Ar trebui menţionat că fiecare dintre aceste metode are câteva variaţii care pot influenţa rezultatele pe care le produc aceste analize.

Diferite variaţii au fost încercate pentru fiecare pentru a vedea cum au influenţat rezultatele cu aceleaşi date. Alte variabile care au fost modificate au inclus secvenţa de analize iar rezultatele fiecărei analize au fost recombinate cu alte date pentru analizele ulterioare.

Rezultate După analize repetate cu algoritmi diferiţi şi variaţii de algoritmi, trei variaţii au fost găsite ca fiind folositoare şi alte două au fost considerate potenţial folositoare pentru studiile viitoare.

Statistica descriptivă simplă a datelor brute. Au fost determinate statistici generale pentru fiecare dintre variabile elemente pentru fiecare sursă geologică.

Înregistrări webinare

Deşi această metodă nu automatizează indicarea sursei de xrf dating, este folositoare cercetătorilor deoarece pot vizualiza aceste date pentru informaţii cu caracter general. Această informaţii sunt xrf dating asemenea folositoare dacă sunt publicate deoarece permit altor cercetători ce nu au acces la o bază mare de date cu analize geologice să încerce a determina sursele de provenienţă ale artefactelor.

De fapt, acest tip de analize a devenit uzual. Blades et al ; Blet ; Blet et al.

Materialele cele mai comune folosite la determinarea acestor rute comerciale sunt rocile silicioase. În studiile geologice determinarea elementelor micro, macro şi de urme a probelor litice este o metoda răspândita în stabilirea provenienţei artefactelor. Daca sunt determinate proporţiile elementelor chimice care intră în compoziţia artefactelor litice, aceste rezultate pot fi comparate cu cele pe roci din surse naturale cu scopul de a determina sursa de provenienţă a artefactelor. Problema în analiza silexului sau cuarţitelor se datorează cantităţii reduse a urmelor diagnostice. Silexul şi în special cuarţitele sunt constituite de fapt aproape din SiO 2 pur.

Analizele discriminatorii liniare ADL a datelor brute. Ar trebui menţionat că datele brute au fost mai întâi standardizate înainte de a se face orice analiză statistică. Deşi, după cum s-a menţionat anterior, această procedură are nişte limitări inerente, ea generează rezultate relativ acceptabile când este folosită pentru a distinge între un număr mic de surse. Beneficiile xrf dating principale sunt relativa ei acurateţe cu surse limitate şi faptul că prezintă probabilitatea indicării datelor ca fiind corectă semnificaţie statistică.

Lambda lui Wilks a fost folosită pentru a proba importanţa rezultatelor. Acesta este folositoare în acceptarea sau respingerea predicţiilor pe care le oferă. ADL ale datelor brute cu componentele principale. A fost a descoperit că acurateţea şi semnificaţia statistică cresc când datele brute sunt combinate cu datele provenite din analizele factoriale.

În aceste analize extinse, datele brute au fost mai întâi analizate cu analizele factoriale prin care au fost extrase Componente Principale CP. Pentru analizele factoriale, numărul de criterii a fost egal cu numărul xrf dating surse.

A fost folosită o rotaţie Varimax. S-a încercat de asemenea o rotaţie Equimax dar aceasta nu a dat rezultate semnificative. Pentru studiile viitoare, cu game mai largi de date, se pare că rotaţia Varimax va avea o şansă mai bună de a produce rezultatele folositoare.

Atunci CP xrf dating fost salvate în mod automat în baza de date cu datele brute ca noi câmpuri de date variabile. Pasul al doilea a fost să se analizeze din nou întreaga gamă de date, inclusiv datele brute şi câteva din componentele principale. Când acest algoritm a fost probat, s-a fost descoperit că au fost obţinute rezultatele cele mai bune când au fost folosite numai primele patru CP.

Acesta este în acord cu literatura generală legată de analiza componentelor principale care indică că cea mai mare parte a variaţiei care defineşte tipurile de silexuri este în primul CP dar rezultatele cele mai bune sunt obţinute când primele 4 sau 3 sau 5 CP sunt încorporate în gama de date. Ar trebui să fie notat că este posibil ca cercetările viitoare cu analize pe mai multe eşantioane de sursă şi eşantioane din mai multe surse, pot să indice că este mai bine în general să se folosească numai primele trei CP, sau este posibil ca toate şase CP să fie folositoare.

Acesta rămână o sarcină pentru a fi investigată în cercetările viitoare. CP ar xrf dating analizate în setul de date de dinaintea datelor brute variabile. Motivul pentru care acest dating protocol uk îmbunătăţeşte rezultatele este că el influenţează cele mai importante variabile.

Cu toate că elementele pot fi şterse manual sau schimbate din punct de vedere matematic pentru a da greutate unor elemente specifice în favoarea altora, acest pas automatizează procesul până la un anumit grad fără intervenţia cercetătorului. Doi alţi algoritmi care au fost probaţi de asemenea au demonstrat potenţial dar mai redus.