Dating de împământare

Dacă nu sunteţi sigur, chemaţi un electrician calificat. Începutul paginii Sistem de alimentare electrică pentru calculatoare Numai pentru Norvegia Acest produs este conceput şi pentru un sistem de alimentare electrică pentru calculatoare, cu o tensiune fază la fază de V.

dating ajmer

IMPORTANT dating de împământare pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a asigura o funcţionare sigură, ştecherul tripolar livrat trebuie introdus într-o priză electrică standard tripolară care este împământată corespunzător prin cablaj electric standard. Cablurile prelungitoare utilizate cu această imprimantă trebuie să fie tripolare şi cablate corect astfel încât să asigure o împământare corespunzătoare.

Prelungitoarele cablate incorect pot provoca rănirea utilizatorilor şi defectarea echipamentelor.

walthamstow speed ​​dating

Faptul că echipamentele funcţionează satisfăcător nu înseamnă că priza este împământată şi că instalaţia electrică este complet sigură. Pentru siguranţa dumneavoastră, dacă aveţi vreun dubiu legat de împământarea instalaţiei electrice, chemaţi un electrician calificat.

Acest produs trebuie conectat la o sursă de c.

cât de des ar trebui să vedeți pe cineva datând

NU conectaţi produsul la o sursă de alimentare în c. Dacă nu sunteţi sigur, chemaţi un electrician calificat.

ce este site-ul de dating

Deconectarea aparatului Trebuie să instalaţi această imprimantă lângă o priză de curent uşor accesibilă. În caz de urgenţă, trebuie să scoateţi cablul de dating keene nh din priza electrică pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie electrică.

Începutul paginii Sistem de alimentare electrică pentru calculatoare Numai pentru Norvegia Acest produs este conceput şi pentru un sistem de alimentare electrică pentru calculatoare, cu o tensiune fază la fază de V.

Înlocuiţi întotdeauna capacul siguranţei.

datând un chitarist

Nu folosiţi niciodată prize fără capac. Avertizare - Această imprimantă trebuie împământată.

datând un om negru yahoo